Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Koledy na rok 2015

Pokud je něco barevně odlišené, tak to jsou sóla – učí se jen někteří. 🙂

 1. Ve městě i ve vůkolí všichni lidé spali, pastýřové v širém poli o své ovce dbali.
 2. Znenadání o půlnoci divné slyšet hlasy, nebe skví se božskou mocí, radujte se s námi.
 3. Polekaní pastýřové jako sochy stojí, připadá jim, že jsou ve snu, promluvit se bojí. (Terka)
 4. Anděl boží u nich stojí, praví: Pánbu s vámi, odložte své nepokoje, radujte se s námi. (andělové)
 5. Syn boží je od vděčnosti, býval v nebes ráji, dnes se mezi lidmi hostí, najdete ho v stáji. (Terka)
 1. Když pana Maria po světě chodila, neměla místečka, neměla místečka, kde by porodila. (Honza)
 2. Šla jest přes kamení, bosejma nohama, žádnýho stavení, žádnýho stavení najíti nemohla.
 3. Do chvojí ulehla, tiše zavzdychala, jak půlnoc odbila, jak půlnoc odbila Syna porodila.
 1. Ten vánoční čas dočkali jsme zas. Ptáčci v oblacích zpívají, pastuškové vytrubují, co to nového, neslýchaného?
 2. Narodil se nám Ježíš Bůh a Pán, nemá žádné poduščičky, ani chatrné plenčičky, tak je zrozený na ten svět bídný.
 1. (Adéla) Miláčku, spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil v pravdě Boží Syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.
 1. Starej Havlík vymazuje ten širokej vůz, není to žádná legrace, k Betlému je kus.
 2. Horák, ten za ním pospíchá, nese koš housek, za ním jeho syn Ťukálek perníku kousek.
 3. Petra Kotrbova žena, kornout s cukrovím, a co ty ostatní dají, hned vám to povím.
 4. Mladej Piroch chce se dostat taky do nebe, dělá Ježíškoj punčošky, ať to nezebe.
 5. A když se pak všichni sešli, usedli na vůz, K Betlému šťastně dojeli, zazpívali tuš.
 6. Spinkej, malé Jezulátko, hezky si nynej, hajej, ty, malé děťátko, hajej a dadej. (Daniela)
 1. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme, jemu pískat, jemu trúbit budeme, aj budeme, takú notu veselú a dávno neslýchanú, že se nám narodil v městě Beltémě.
 2. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme, mléka medu na kašičku věnujme, aj věnujme, by dítě sladce spalo, v peřinkách se ohřálo; jenž přišel dnes s nebe, to mu zanesme.
 1. Paprsku hvězdy mořské, svazečku myrhy hořké, vítáme tě, outlé dítě, vítáme tě, robátko, ó malé Jezulátko.
 2. Koledy nedáváte, žádný z vás neříkáte, vítáme tě, outlé dítě, vítáme tě, robátko, ó malé Jezulátko.