Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Koledy pro rok 2018

Hvězda

  1. Nad horama vyšla hvězda, jaká nikdy nesvítila. /: Co že je to za znamení, co že je to za novina? :/
  2. Pojďme, lidi, pospěšme si, půjdeme přes hory, lesy /: za tou hvězdou ku Betlému, k Ježíškovi maličkému :/
  3. Že prý je mu v chlévě zima, ať každý vezme všechno, co má, /: do Betléma poneseme, Ježíškovi darujeme :/

Panna houpá

  1. Panna houpá dítě v klíně dřímající. A z úst panny zpěv se line plápolící. Hajej, nynej, můj synáčku, noc se blíží a tvá očka, jedináčku, spánek tíží.
  2. Přiviň se jen k své matince, mé poupátko. Pohov svaté hlavince, liliátko. Měsíček se oknem směje, sem na tebe, tobě plesá a se stkvěje hvězdné nebe.

Čas radosti

  1. Čas radosti veselosti světu nastal nyní, neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z panny, /: v městečku Betlémě, v jesličkách na slámě leží malé pacholátko na zimě. :/
  2. To jsme všichni, lidé hříšní, radostně čekali, co andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali. /: A protož plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme :/

K Ježíškovi

  1. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme, jemu pískat, jemu trúbit budeme, aj budeme, takú notu veselú a dávno neslýchanú, že se nám narodil v městě Beltémě.
  2. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme, mléka medu na kašičku věnujme, aj věnujme, by dítě sladce spalo, v peřinkách se ohřálo; jenž přišel dnes s nebe, to mu zanesme.